• khoan-rut-loi-be-tong-thanh-xuan
    Th3 04, 2017 Khoan rút Lõi Q2
    Trường An
    Không có phản hồi | 0 likes | 672 Viewers

    Khoan rút lõi bê tông từ 10mm – 1200mm, không hạn chế chiều sâu, khoan lỗ neo, khoan lỗ bắt bulong, khoan lỗ kỹ thuật, khoan tường gạch, khoan rút lõi cột, khoan rút lõi tường, khoan rút lõi mặt sàn, khoan lỗ kỹ thuật, khoan cắt, phá dỡ các công trình nhà cũ, nhà xưởng, khoan rút lõi bê tông không lắc, khung rung, không ồn.