• khoan-cay-thep-cho
  Th7 06, 2015 Khoan cấy thép
  Trường An
  Không có phản hồi | 0 likes | 494 Viewers

  HOTLINE: 0911.332.236 – 0985.987.367

  Các bước cơ bản thi công khoan cấy thép chờ, cấy bulong sử dụng hóa chất cấy thép:

  Bước 1: Khoan tạo lỗ với đường kính, chiều sâu lỗ khoan theo yêu cầu của hồ sơ kỹ thuật đã duyệt.
  Bước 2:
  – Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 1;
  – Vệ sinh cạnh lỗ khoan bằng chổi sắt;
  – Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 2.
  Bước 3:
  – Bật nắp tuyp lọ hóa chất cấy thép;
  – Lắp vòi bơm vào lọ hóa chất;
  – Lắp vào súng bơm hóa chất;
  Bước 4:
  Bơm xả keo ra ngoài khoảng 15ml cho đến khi hai thành phần trộn đều vào nhau;
  Bước 5:
  Đưa vòi bơm đến tận đáy lỗ khoan, vừa bơm vừa rút từ từ ra ngoài, đến lúc hóa chất chiếm khoảng
  1/2 đến 2/3 lỗ khoan (tùy thuộc vào loại lỗ khoan) đảm bảo khi cấy thép vào thì hóa chất điền đầy lỗ khoan.
  Bước 6:
  Từ từ cho thanh thép (Bulong) vào lỗ khoan đồng thời xoay tròn đến tận đáy lỗ khoan và phải đảm bảo hóa chất tràn đều ra ngoài lỗ khoan.
  * Chú ý: Nếu hóa chất không tràn đều ra ngoài lỗ khoan thì phải rút thanh thép (Bulong) ra để bơm bù hóa chất vào lỗ khoan như Bước 5 và thực hiện lại
  Bước 7:
  Chờ hóa chất ngưng kết đạt cường độ yêu cầu (thời gian chờ phụ thuộc vào loại hóa chất sử dụng và nhiệt độ môi trường);
  Khi mối liên kết đạt cường độ yêu cầu mới thực hiện các công việc tiếp theo như: tiến hành mối nối, lắp đặt thiết bị cấu kiện, đổ Bê tông …

  khoan-cay-thep-cho

  thi-công-cấy-thép

  zdz1419308256